Behöver du avveckla ditt bolag?

Det finns många anledningar till att man behöver skruva, förändra eller omstrukturera sitt bolag.

Ibland kan oförutsedd händelse kräva att man behöver avveckla hela eller delar av bolagets verksamhet. Det kan även handla om att man vill kunna knoppa av en del av företagets verksamhet för att få loss kapital, eller för att kunna specialisera företaget i andra riktningar. 

Om företaget behöver likvida medel, så kan parti eller lager köpas upp av Smålandsbolagen!
Att rädda företaget genom att sälja av lager/partier eller delar av verksamheten kan jämföras med en ”rekonstruktion light” för att förhindra en konkurs.

Täck tillfälliga likviditetsproblem- strukturförändring – företagets omorganisering – lager
Börjar du se tecken på att likviditeten är på nedgång, men verksamheten i stort går bra?

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag med att hitta pengar i saker som de redan äger och blivit bortglömt.

Generationsskifte & Avknoppning

Vid generationsskifte är det ibland förenligt med att verksamheten ses över och att man avvecklar delar av företagets verksamhet för att kunna ta ett omtag eller specialisera sin verksamhet inför framtida behov. 

Avknoppning kan innebära att del av företagets verksamhet eller lager säljs, det finns förstås många anledningar till det, men kan vara ett effektivt sätt att ta fram likvida medel.

Smålandsbolagen hanterar, köper och säljer partier, gods eller lagervaror.

 

Vi köper och säljer maskiner, verktyg, lager 

Konkurs, Kontor, Inventarier, Lager, avveckling

Vi köper och säljer
kontorsmöbler, kontorsmaskiner mm

Vi köper och säljer
parti, lager, gods eller varor

Våra tjänster

VÄRDERING

Smålandsbolagen har lång erfarenhet av värderingar.

Bohag, samlarobjekt, smycken, möbler, maskiner, butiksinredning, inventarier, lagerpartier eller kontorsmöbler mm. 

Smalandsbolagen_KPD.media-5

INKÖP & Avhämtning

Vi hanterar allt från värdering och inköp, till avhämtning, städ och vidareförsäljning.

Med lång erfarenhet, omtanke och personligt engagemang finns Smålandsbolagen här för dig.

pengar på bordet

Vidareförsäljning

Vi använder väl upparbetade kanaler för att sälja gods, partier, objekt, inventarier, maskiner, partier, lagervaror mm.

Det kan vara allt från direktförsäljning, till försäljning via auktionshus eller specialinriktade webbshoppar mm.

KOMPETENS & ERFARENHET

Smålandsbolagen är specialiserade på professionell hantering  och köp av dödsbon, konkurser och avveckling.

Personligt engagemang, kompetens och erfarenhet är ledord för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

När du kontakta oss är vi den enda kontakten som du behöver; vi arbetar med allt från enstaka objekt till vår uppskattade helhetsservice.

Värdering, nedpackning, bortforsling och städning är flera av de sätt som vi hjälper våra uppdragsgivare med. 

VÄRDERING

Detta kan ske genom bilder, videolänk eller genom att en av våra värderare kommer ut på plats.

Det är en stor fördel för både dig som konkursförvaltare och oss, om vi kommer in tidigt i processen.

Vi vet av erfarenhet att många slänger saker som de tycker är skräp, men som kan vara dyrgripar med stort värde, därför viktigt att vi gör en värdering tidigt.

inköp & Avhämtning

Smålandsbolagen köper in hela partier, gods, butiksinredning, maskiner och ordnar transport och avhämtning i samband med detta.

Vidareförsäljning

I vissa fel så är bästa alternativet att sälja genom auktion, utomlands eller till någon av våra kontakter.

Genom våra väl upparbetade kanaler så kan vi köpa sakerna av dig direkt, eller säljer vi åt dig på provision.

Vi samarbetar med

Utvalda partners

Konkursförvaltare

Auktionshus

Flyttfirmor

Webbshoppar