KONKURSER

En konkurs kan resultera i både företags- och personliga tragedier, men det behöver inte vara så. 

Det gäller att jobba snabbt för att försöka minimera de ekonomiska skadorna. Vi på SmålandsBolagen har lång erfarenhet av att ta hand om konkursbon och vet hur och var vi säljer för att få ut så mycket som möjligt. 

Våra Tjänster

Konkurs, Kontor, Inventarier, Lager, avveckling

Värdering

Vad är konkursboet värt?

Värdering av maskiner, inventarier och lager kan vara komplicerat, men vi har kunskapen och erfarenheten.

Smålandsbolagen är oberoende och har lång erfarenhet av att värdera.

Konkurs & utförsäljning

Ibland är en konkursutförsäljning i butik det bästa.

Vi ordnar annonsering, personal och försäljningen. Vi tar med egna kassaregister om det inte går att använda butikens. 

nedpackning & flytt

Nedpackning av ett lager eller butik behöver göras systematiskt.

Vi har utarbetade rutiner och vet hur sakerna ska packas ner, både för att det ska vara lätt att hitta och transporteras tryggt och säkert.

Konkurs, Kontor, Inventarier, Lager, avveckling

DIREKTFÖRSÄLJNING

Smålandsbolagen hanterar internationella transporter,  import eller export och har många års erfarenhet från hela världen. 

Vi har byggt ett brett nätverk för både inköp och försäljning inom främst norden eller europa.

Genom våra samarbetspartners hittar vi rätt kanaler för köp och försäljningar.

Konkurs & utförsäljning

Ibland är en konkursutförsäljning i butik det bästa.

Vi ordnar annonsering, personal och försäljningen. Vi tar med egna kassaregister om det inte går att använda butikens. 

nedpackning & flytt

Nedpackning av ett lager eller butik behöver göras systematiskt.

Vi har utarbetade rutiner och vet hur sakerna ska packas ner, både för att det ska vara lätt att hitta och transporteras tryggt och säkert.

pengar på bordet

Direktförsäljning

Smålandsbolagen hanterar internationella transporter,  import eller export och har många års erfarenhet från hela världen. 

Vi har byggt ett brett nätverk för både inköp och försäljning inom främst norden eller europa.

Genom våra samarbetspartners hittar vi rätt kanaler för köp och försäljningar.

Auktioner

Vi har mer än 8 års erfarenhet av egna auktioner.

Vi jobbar även tillsammans med olika aktörer i Sverige och Europa, för att hitta de bästa försäljningskanalerna.

Vi använder Tradera som plattform till våra egna auktioner.

shoppingkorg

Webbshoppar

I SmålandsBolagen finns ett antal egna webbshoppar med olika inriktningar.

Vissa med tillfälliga partier och andra med stadigvarande sortiment.

VÄRDERING

Vår personal är både kunnig och kompetens och har erfarenhet att värdera objekt, lager, partier, maskiner eller inventarier och inredning från flera olika branscher eller verksamhetsområden.

VÅR ERFARENHET

Smålandsbolagen är specialiserade på professionell hantering  och köp av dödsbon, konkurser och avveckling.

Personligt engagemang, kompetens och erfarenhet är ledord för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

När du kontakta oss är vi den enda kontakten som du behöver; vi arbetar med allt från enstaka objekt till vår uppskattade helhetsservice.

Värdering, nedpackning, bortforsling och städning är flera av de sätt som vi hjälper våra uppdragsgivare med. 

Utförsäljning eller hämtning?

Ibland är det bästa alternativet att göra en konkursutförsäljning i butik. Beroende på verksamhetens omfattning eller bransch är kan försäljningen ske på andra sätt

Varje konkurs är unik, men i samtliga fall gäller det att jobba skyndsamt och få ut största möjliga värde åt fordringsägarna.

AUKTION & VIDAREFÖRSÄLJNING

Ett vanligt sätt att avveckla och sälja ut en konkurs är genom till exempel auktion. Smålandsbolagen har bra samarbetspartners och kan även anordna egna auktioner. Väl upparbetade kontakter finns för att utföra direkt eller vidareförsäljning.

Vår erfarenhet av auktioner gör att vi kan jobba snabbt och effektivt. Vi kan även ombesörja gårds- och maskinauktioner på plats i lokalerna.

Genom våra mäklarsamarbeten hjälper vi er även att värdera och sälja hus, lokaler och fastigheter.

Vi samarbetar med

Utvalda partners

Konkursförvaltare

Auktionshus

Flyttfirmor

Webbshoppar